På denne siden vil vi forklare fremgangsmåten for å kunne bygge et amatørbygd kjøretøy ( Kit Car).

 

Dette bygger på forskrift om amatørbygd kjøretøy som du finner her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217

 

Avgiftsfritak:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/importere/engangs--og-vrakpantavgift/fritak-reduksjon-engangsavgift/amatorbygde-kjoretoy/

 

Søknadsskjema :

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Ombygging/Amatorbygg

 

 

Søknaden sendes på epost til biltilsynet i din region. Fks. amatorbygg-sor@vegvesen.no for region sør osv.

Om du skulle sende den til feil adresse blir den videresendt internt.

 

Etter at biltilsynet har mottatt din søknad vil du få et svarbrev med krav om å innbetale Kr. 6520.- i gebyr for behandling av søknaden og oppfølging under byggeperioden. ( Drar du til biltilsynet og betale dette med en gang , kan du spare litt tid.)

Behandlingstid vil variere etter arbeidsmengden hos biltilsynet, men man må påregne 2-3 mnd. ( kan gå fortere når de har godkjent samme type bygg tidligere)

 

Når søknaden er godkjent er det bare å sette i gang med byggingen.

LYKKE TIL!

 

NB! Ønsker du å bygge en bil med større effekt enn regelverket tilsier ( S2000), anbefaler vi å få godkjent søknaden før motor alternativ bestilles.

 

Har du spørsmål eller ønsker hjelp med søknadsprosessen, er det bare å sende en mail eller ringe oss.