På denne siden vil vi forklare fremgangsmåten for å kunne bygge et amatørbygd kjøretøy ( Kit Car).

Dette bygger på forskrift om amatørbygd kjøretøy som du finner her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217

Avgiftsfritak:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/importere/engangs--og-vrakpantavgift/fritak-reduksjon-engangsavgift/amatorbygde-kjoretoy/

Søknadsskjema :

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Ombygging/Amatorbygg

Ved søknad bruker du skjemaet "byggesett bil".

Søknaden sendes på epost til biltilsynet i din region. Fks. amatorbygg-sor@vegvesen.no for region sør osv.

Om du skulle sende den til feil adresse blir den videresendt internt.

Etter at biltilsynet har mottatt din søknad vil du få et svarbrev med krav om å innbetale Kr. 6700.- i gebyr for behandling av søknaden og oppfølging under byggeperioden. ( Drar du til biltilsynet og betale dette med en gang , kan du spare litt tid.)

Behandlingstid vil variere etter arbeidsmengden hos biltilsynet, men man må påregne 4-6 uker ( kan gå fortere nå som de har godkjent samme type bygg tidligere)

Når søknaden er godkjent og SFOOR har vært på besøk i garasjen, er det bare å sette i gang med byggingen.

Når du har kommet frem til montering av karosseri avtaler du 2. gangs besøk av kontrollantene, og så er det en sluttkontroll med prøvekjøring når du er helt ferdig.

LYKKE TIL!

Har du spørsmål eller ønsker hjelp med søknadsprosessen, er det bare å sende en mail eller ringe oss.